Profesjonalne usługi
doradztwa finansowego i
operacyjnego

Dowiedz się więcej

O NAS

Quanta koncentruje swoje usługi wokół doradztwa finansowego, doradztwa operacyjnego oraz zarządzania majątkiem w pełnym cyklu życia – od inwestycji do działań operacyjnych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

Quanta to zespół doświadczonych profesjonalistów, posiadających wieloletnią historię działalności w wiodących firmach doradczych zarówno w Polsce jak i w Europie.

Łączymy doświadczenie doradcze z ekspercką wiedzą branżową i doświadczeniem w operacjonalizacji różnego typu projektów bezpośrednio w ramach działalności operacyjnej.

Szeroki zakres kompetencji naszych partnerów i ekspertów gwarantuje dobór optymalnego zespołu do realizacji nawet najbardziej wymagających i nietypowych projektów.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Quanta koncentruje swoje usługi wokół zarządzania majątkiem w pełnym cyklu życia – od B+R i inwestycji do działań operacyjnych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

Nasze doświadczenie poparte jest pracą m.in. dla klientów z branż: górniczej, energetycznej, stalowej, motoryzacyjnej, budowlanej, papierniczej, czy też telekomunikacyjnej.

Zakres naszej wiedzy i kompetencji odpowiada również potrzebom jednostek samorządu terytorialnego oraz dużym grupom kapitałowym, co wynika z dobrej znajomości ładu korporacyjnego tych podmiotów.

Większość naszych doświadczeń dotyczy zarządzania i optymalizacji działalności podmiotów, które dysponują fizycznymi aktywami.

Nasze usługi obejmują pełen zakres doradztwa dla podmiotów wykorzystujących w swojej działalności znaczny majątek, działających w bardzo różnych sektorach.

Nasza wyspecjalizowana oferta usług doradczych obejmuje:

01.

USŁUGI DORADZTWA FINANSOWEGO

USŁUGI DORADZTWA FINANSOWEGO

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa finansowego oraz strategicznego w obsłudze majątku i przedsiębiorstw na każdym etapie cyklu życia.
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 • Due diligence oraz audyty finansowe
 • Modelowanie finansowe na potrzeby analizy potencjalnych inwestycji, transakcji, synergii, controllingu operacyjnego i strategicznego.
 • Przygotowanie analiz opłacalności i biznesplanów spółek, projektów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć.
 • Przygotowanie i obrona testów prywatnego inwestora
 • Opracowanie i przygotowanie narzędzi do analizy Total Costs of Ownership (TCO) dla kluczowych aktywów lub inwestycji
 • Wyceny spółek i majątku.
 • Wyceny wartości intelektualnej oraz marki.
 • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na duże projekty inwestycyjne.
 • Due diligence (financial, technical, legal,
   tax).
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji struktury pozyskania kapitału w formule „project finance„ oraz w formule „off–balance".
 • Doradztwo transakcyjne dla kupujących oraz sprzedających (Projekty M&A).
 • Doradztwo restrukturyzacyjne (postępowania układowe).
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby pozyskania finansowania preferencyjnego (środki z WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki unijne.
 • Przygotowanie testów na utratę wartości.

02.

USŁUGI DORADZTWA OPERACYJNEGO

USŁUGI DORADZTWA OPERACYJNEGO

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa operacyjnego
i poprawy efektywności procesów biznesowych.
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 • Analizę możliwości poprawy efektywności przedsiębiorstw w oparciu o posiadane zasoby.
 • Audyt operacyjny przedsiębiorstw.
 • Analizę i wdrażanie systemów zarządzania.
 • Analizę, projektowanie i wdrażanie zmian w procesach biznesowych.
 • Projektowanie i wdrażanie modeli biznesowych.
 • Opracowanie strategii internacjonalizacji.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów operacyjnych.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów informacji zarządczej.
 • Przygotowanie i koordynację działań restrukturyzacyjnych.
 • Pomiar i analizę efektywności dla organizacji procesów zarządczych i operacyjnych.
 • Audyty operacyjne.
 • Przygotowanie programów restrukturyzacyjnych i planów naprawczych.

03.

USŁUGI ASSET MANAGEMENT

USŁUGI ASSET MANAGEMENT

Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa, szkoleniowe i wdrożeniowe w zakresie zarządzania majątkiem produkcyjnym (ang. Physical Asset Management).
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 • Przegląd i optymalizację procesów produkcyjnych oraz procesu zarządzania majątkiem z wykorzystaniem narzędzi BPMN (ang. Business Process Modelling Notation).
 • Audyty techniczne i analizę stanu obecnego aktywów.
 • Analizę struktury organizacyjnej i jej dostosowania do wdrożenia nowoczesnego Zarządzania Majątkiem.
 • Przygotowanie kategoryzacji aktywów oraz metodyki zarządzania ryzykiem.
 • Opracowanie strategii zarządzania majątkiem oraz planu zarządzania aktywami (w zgodzie z wytycznymi odpowiednich norm).
 • Analizę i rekomendacje dotyczące wykorzystania istniejących systemów IT/OT lub wdrożenia nowych rozwiązań w tym zakresie.
 • Analizę i rekomendację wykorzystania danych zbieranych przez systemy automatyki przemysłowej OT.
 • Pomiar i analizę efektywności dla organizacji procesów zarządczych i operacyjnych.
 • Przygotowanie do certyfikacji w zakresie ISO55000. 
 • Przeprowadzenie audytu/przeglądu zarządzania majątkiem.

DLACZEGO MY

Bogata Sieć Ekspertów

Dysponujemy siecią ponad 30 ekspertów, wśród których są osoby wyspecjalizowane w obszarze doradztwa strategicznego i zarządzania zmianą oraz eksperci z obszaru inżynierii i utrzymania ruchu.

Niezwykle Bogate Doświadczenie

Posiadamy szeroki zakres doświadczeń w ramach projektów w branży energetycznej, górniczej, automotive, budowlanej, metalurgicznej, FMCG, papierniczej, hotelarskiej, telekomunikacyjnej, sektorze obronnym, realizowanych dla kluczowych graczy na rynku polskim i europejskim.

Najwyższe Standardy Rynkowe

Oferujemy produkty odpowiadające najwyższym standardom rynkowym w zakresie usług doradczych.

Elastyczne Terminy Realizacji

Gwarantujemy elastyczne terminy realizacji usług.

Konkurencyjne Warunki Współpracy

Oferujemy konkurencyjne warunki cenowe i elastyczne formy współpracy (podwykonawstwo).

Gwarancja Bezpieczeństwa Danych

Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych.

NASI KLIENCI

KONTAKT