Biznes Plany / Memoranda / Raporty


Biznes Plany, Memoranda, Raporty

Wnikliwie przeanalizujemy Twoją działalność i wiernie odzwierciedlimy jej wyniki oraz Twoją wizję odnośnie jej rozwoju w postaci szczegółowego biznes planu. Standardowo opracowywane przez nas biznes plany składają sięz następujących elementów:

  1. Charakterystyka spółki i jej działalności
  2. Analiza rynku działalności spółki
  3. Model biznesowy działalności spółki
  4. Plany rozwojowe spółki
  5. Prognozy finansowe (zalecamy, aby były oparte o opracowany przez nas model finansowy)
  6. Scenariusze finansowania

Oczywiście na życzenie możemy rozszerzyć zakres biznes planu o dodatkowe elementy, takie jak np.:

  1. Analiza SWOT
  2. Analiza konkurencji
  3. Analiza 5 sił Portera
  4. …inne