Analizy Finansowe


Analiza Finansowa

Zrozumienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowe dla przetrwania na konkurencyjnym rynku. Poprzez analizę wyników przedsiębiorstwa patrzymy na historię jego działalności. Profesjonalna analiza finansowa pozwala na uporządkowanie i przejrzyste zaprezentowanie, często bardzo dużych partii danych, co ułatwia znalezienie ważnych zależności i determinant działalności przedsiębiorstwa.

Analiza może dotyczyć następujących obszarów działalności przedsiębiorstwa:

 • Zasobów majątkowych
  • Środków trwałych
  • Zapasów
  • Należności handlowych
  • Środków pieniężnych
 • Zasobów kapitałowych

  • Wielkości i zmian kapitałów

  • Kapitału własnego
  • Kapitałów obcych
  • Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

  • Kosztu kapitałów

 • Przychodów ze sprzedaży
  • Dynamika przychodów ze sprzedaży (wolumeny, ceny, strumienie przychodów)
  • Struktura przychodów ze sprzedaży
  • Możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży
 • Kosztów działalności przedsiębiorstwa
  • W układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
  • Kosztów bezpośrednich i pośrednich
  • Kosztów stałych i zmiennych
  • Kosztu jednostkowego
  • Break even point
 • Rentowności
  • Rentowność sprzedaży
  • Rentowność majątku
  • Rentownośc kapitału własnego
 • Płynności finansowej
  • Wskaźniki płynności finansowej
 • Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa
  • Poziom zadłużenia
  • Wypłacalność przedsiębiorstwa
  • Wskaźniki zadłużenia / wskaźniki bankowe
 • Sprawność działalności przedsiębiorstwa
  • Obrotowość majątku
  • Obrotowość zapasów
  • Rotacja należności
  • Okres spłaty zobowiązań
  • Cykl konwersji gotówki

Wyniki przeprowadzonej analizy finansowej moga posłużyć za bardzo solidną podstawe do opracowania modelu finansowego. Mogą one również zostać umieszczone w łatwo przyswajalnej formie w opracownaym przez nas raporcie.