Kompleksowe usługi doradcze dla działalności opartej na aktywach

Wszechstronne doświadczenie

Posiadamy szeroki zakres doświadczeń w ramach projektów w branży energetycznej, górniczej, automotive, budowlanej, metalurgicznej, IT, FMCG, papierniczej, turystycznej, telekomunikacyjnej, sektorze obronnym realizowanych dla kluczowych graczy na rynku polskim i europejskim.

Elastyczny model wynagradzania

Oferujemy konkurencyjne warunki cenowe, różne formy współpracy (np. podwykonawstwo) oraz różne formuły wynagradzania za nasze usługi.

Krótkie terminy realizacji projektów

Gwarantujemy elastyczne terminy realizacji usług. Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych.

O NAS

Quanta to zespół doświadczonych profesjonalistów, posiadających wieloletnią historię działalności na stanowiskach zarządczych w największych polskich spółkach oraz w wiodących firmach doradczych zarówno w Polsce, jak i w Europie.

W naszym zespole działają jedni z najlepszych w kraju eksperci branżowi oraz analitycy biznesowi, gwarantujący możliwość tworzenia zespołów projektowych umożliwiających Klientom osiągnięcie sukcesu.

Łączymy doświadczenie doradcze z ekspercką wiedzą branżową i doświadczeniem w operacjonalizacji różnego typu projektów bezpośrednio w ramach działalności operacyjnej.

Większość naszych doświadczeń dotyczy zarządzania i optymalizacji działalności podmiotów, które dysponują fizycznymi aktywami.

Nasze usługi obejmują pełen zakres doradztwa dla podmiotów wykorzystujących w swojej działalności znaczny majątek, działających w bardzo różnych sektorach.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI​

Szeroki zakres kompetencji naszych partnerów i ekspertów gwarantuje dobór optymalnego zespołu do realizacji nawet najbardziej wymagających i nietypowych projektów.

Dysponujemy siecią ponad 30 konsultantów, wśród których są osoby wyspecjalizowane w obszarze doradztwa finansowego oraz osoby posiadające wiedzę inżynierską, niezbędną do uwzględnienia specyfiki przemysłu w projektach finansowych.

Quanta koncentruje swoje usługi wokół zarządzania majątkiem w pełnym cyklu życia – od B+R i inwestycji do działań operacyjnych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

Nasze doświadczenie poparte jest pracą m.in. dla klientów z branż: górniczej, energetycznej, stalowej, motoryzacyjnej, budowlanej, papierniczej, czy też telekomunikacyjnej.

Zakres naszej wiedzy i kompetencji odpowiada również potrzebom jednostek samorządu terytorialnego oraz dużym grupom kapitałowym, co wynika z dobrej znajomości ładu korporacyjnego tych podmiotów.

chad-kirchoff-xe-e69j6-Ds-unsplash (2)

QUANTA.MGT

Kompleksowe usługi doradztwa obejmującego opracowanie wieloletnich strategii i planów (w tym również planów restrukturyzacji), fuzje i przejęcia, a także wsparcie w analizie i podejmowaniu decyzji strategicznych i doradztwo związane z sukcesją w przedsiębiorstwach – pełnienie funkcji stałego doradcy zarządu.   

QUANTA.FIN

Usługi w zakresie doradztwa finansowego  w obsłudze majątku i przedsiębiorstw na każdym etapie cyklu życia – projekcje finansowe, modele finansowe, analizy opłacalności, due diligence, raportowanie finansowe, pozyskiwanie finansowania, wyceny spółek i majątku, rachunkowość zarządcza, a także usługa eCFO (zewnętrznego dyrektora finansowego).

carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash (2)

QUANTA.LEX

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe, analizy kontraktów, postępowania przed organami administracyjnymi, pozyskiwanie i zmiany niezbędnych decyzji, postępowania restrukturyzacyjne i układowe. 

QUANTA.AMTEC

Usługi doradcze, szkoleniowe i wdrożeniowe w zakresie zarządzania majątkiem produkcyjnym (ang. Physical Asset Management) oraz digitalizacji i wdrażania nowych technologii w przemyśle. Działamy również w obszarze doradztwa operacyjnego i poprawy efektywności procesów biznesowych.

victor-garcia-2PJMDIgK9EA-unsplash (2)

NASI KLIENCI I PARTNERZY

KONTAKT

Adres

Szelonka 45
43-600 Jaworzno

Zdalnie

Telefon : + 48 792809148

Email : kontakt@quanta.com.pl